create usb hiren's boot in 5 minutes

  • on August 1, 2020download file USB_BOOT_SATA_new_Fixed tại đây:

Tóm tắt cách làm:
1. Tải file “USB_BOOT_SATA_new_Fixed” dưới video clip và lưu ngoài desktop hoặc vào đâu thì tùy, sau đó giải nén được thư mục HBCD, USB format và các file hệ thống trong hiren’s boot

2. Chạy chương trình USB format trong thư mục vừa giải nén và chọn File system là FAT32 và tích vào mục Creat a DOS Bootable Disk, và Browse đến thư mục gốc có chứa các file hệ thống như trong video và ấn start rồi đợi cho quá trình format USB hoàn tất rồi Close lại

3. Copy toàn bộ các file trong thư mục USB_BOOT_SATA_new_Fixed trừ thư mục USB_format vào USB (vì đây chỉ là phần mềm format USB). Khi có thông báo có Overwrite không thì chọn Yes to all.

4. Xong rồi đấy, bây giờ bạn có thể sử dụng USB BOOT để ghost máy rồi đấy (nhớ khởi động lại máy tính và điều chỉnh trong BIOS và chọn chế độ First Boot là USB nhé).
Note: Bạn cũng có thể copy trực tiếp file ghost vào USB nếu muốn tùy theo dung lượng USB của bạn.

How to make a USB BOOT in 5 minutes

Procedure
1. Download “USB_BOOT_SATA_new_Fixed.rar” below the video clip and save in the desktop or anywhere, extract “USB_BOOT_SATA_new_Fixed.rar” to get HBCD, USB format and all system files in root folder.

2. Run USB_format.exe in folder USB_format and chose file system as FAT32 and stick in Create a DOS Bootable Disk and browse the destination to Root Folder “USB_BOOT_SATA_new_Fixed” containning HBCD, USB_format folders. Click Start and then Yes, just wait for format processing finished and Close the program.

3. Copy all files in folder “USB_BOOT_SATA_new_Fixed” to USB. Remember to except USB_format folder. Click Yes to all when the notification appears to overwrite (these are system file created in format processing).

4. OK, Done. Now you could use USB Boot to backup or restore your OS, remeber to change in BIOS to USB First Boot Mode. Or you can copy ghost file (.GHO) to USB subject to USB capacity.

Good luck!

Nguồn: https://gayawana.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gayawana.org/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *