Hội thảo trực tuyến Vai trò của Tổ trưởng trong Quản lý hiện trường sản xuất – Phần 1/3

  • on August 1, 2020Hiện trường sản xuất – nơi diễn ra các hoạt động gia tăng giá trị nhằm hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng – có vai trò sống còn, quyết định đến tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong mô hình quản lý sản xuất hiện đại, đặc biệt là Lean Manufacturing, Tổ trưởng sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng.
Hội thảo ngày 25/4/2020 của P&Q Solutions đề cập chủ đề Vai trò của Tổ trường trong Quản lý hiện trường sản xuất, kéo dài trong 02 giờ và 45 phút thảo luận. Các video ghi hình chương trình này được đăng trên kênh Youtube của P&Q Solutions bao gồm 3 phần:
+ Phần 1: Trao đổi về sự cần thiết của quản lý hiệu quả hiện trường sản xuất
+ Phần 2: Trao đổi về phân tích công việc của Tổ trưởng sản xuất hình thành đội ngũ Tổ trưởng sản xuất mạnh mẽ
+ Phần 3: Trả lời các câu hỏi và thảo luận.

Nguồn: https://gayawana.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gayawana.org/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *