Phần mềm kế toán excel NA ACC 3.0Phần mềm kế toán excel NA ACC 3.0:

– Giao diện gần gũi, dễ sử dụng.
– Tối giản việc nhập liệu, tiết kiệm thời gian.
– Đầy đủ các phần hành kế toán:

— Vốn bằng tiền;
—Công nợ: Theo dõi chi tiết từng đối tượng, theo từng khoảng thời gian, Đối chiếu công nợ tự động …
— Hàng tồn kho: Lập phiếu N-X chỉ trên 1 sheet, dễ dàng theo dõi HTK theo thời gian.
— TSCĐ, CCDC: Dễ dàng tính phân bổ, khấu hao chỉ trong 1 click
— Báo cáo thuế: Hỗ trợ kiểm tra hóa đơn, dễ dàng lên BCT hàng tháng, quí.
— Tiền lương: Bảng tính thông minh, Rút gọn bảng biểu, chỉ bằng 1/3 so với làm thông thường.
— Kế toán theo vụ việc: Dễ dàng lên CP, Giá thành, kết quả theo vụ việc
— Tổng hợp: Lên BCTC, QT TNDN, sổ sách chứng từ theo thời gian

– Cảnh báo nhập trùng, nhập sai: Hạn chế sai sót trong nhập liệu và nhắc nhở nhập liệu
– Dễ dàng kiểm soát, theo dõi các đối tượng theo thời gian.
– In ấn sổ sách tự động, hỗ trợ in ấn hàng loạt.

Nguồn: https://gayawana.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gayawana.org/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *